Tento cviky je pomerne náročnejší na techniku, pretože na správne prevedenie je dôležité, aby sme vytáčali trup do strán bez toho aby sa pohol zadok. Až vtedy je pri tomto cviku dobre cítiť bočné brušne svalstvo. Aby ste si to vedeli lepšie natrénovať, prvé opakovania sa vykonávajú pomaly, s tým, že si predstavíme, akoby sme mali spodnu časť tela (zadok a nižšie) zaliatu v betóne, a nemožno s nou pohnuť ani trochu a vytáčame iba trup! Dobrá pomôcka pre tento cvik je týč, ale dá sa aj bez nej.