Jedná sa o základný cvik (benchpress – tlaky na lavičke) ale v jednorčnej verzii, ktorá nám umožnuje o čosi lepšie precítiť sval ako verzia cviku s veľkou činkou.

Navyše výhoda vičenia s jednoručkami je vo väčšom rozsahu pohybu, pretože môžme ísť o niečo nižšie ako je úroveň hrudníka, kde by nás už velká činka nepustila.

Cviky začíname nádychom v dolnej fáze, následným výtlakom hore vydichujeme a činky sa snažíme mať v hornej polohe blízko k sebe. (Pri použití väčšej váhy, ak by neboli činky nad hrudníkom, ale boli by dalej od seba by ruky moc lietali a závažie by sa mohlo stať nestabilným. Tento cviky sa dá cvičiť navyše vo viacerých sklonoch lavičky (čím je hlava vyšie, tak cvik zaberá viac na hornú stranu prsného svalu.