Ak ste sa už sed-ľahy rozhodli cvičiť, je treba dbať na ich správne vykonávanie. Po celú dobu vykonávania sed-ľahov je potrebné udržať trup zbalený ťahom brušných svalov – to znamená že ste takmer rovnako zbalenie ako na vrchole skracovačiek v ľahu pokrčmo.Na rozdiel od skracovačiek ale ruky skrížite na ramenách alebo zopnete na prsiach.

Hornej pozície samotného cviku je tam kam sa dokážete posadiť a spodnej pozície končí podľa vašich možností. Tu totiž nesmie dôjsť k opustenie zbalenie trupu a prehnutie v bedrách. Ak máte brucho silné, môže byť spodnej pozície vymedzená dotykom bedrami o lavicu. Ak je vaše brucho slabšie, cvičíte potrebné iba v rozsahu niekoľkých stupňov v hornej pozícii (pozri náš obrázok). Potom je tu ale opäť otázka, či je to pre vás vhodný cvik.

Smerom nadol nádych, s výdychom si sadáte.
Používanie prídavné záťaže držané poväčšinou na prsiach príliš nefandíte, cvik potom prispieva k zbytočnému nárastu hmoty šikmých brušných svalov a tým aj zväčšenie objemu v páse.
Zameranie: Komplexne na brušné svaly, príliš zamestnáva i flexory bedier.