Rozpažovanie či už na stroji alebo s činkou by malo byť zaradené v každom tréningu hrudníka. Nieje to síce priamo objemový cvik, ale necvičiť rozpažovacie cviky by bolo zbytočné brzdenie rozvoja tejto partie. Najklasickejším rozpažovacím cvikom je rozpažovanie v ľahu s činkami.

Váha by mala byť skôr menšie a usilujeme o maximálne roztiahnutie v dolnej fáza, následné zdvihnutie závažia by malo byť dynamické, avšak fáza rozpažovanie skôr pomalšia a kontrolovaná