Peck deck je výborným izolovaným cvikom na hrudník. Nieje to objemový cvik, ale veľmi dobre poslúži pokial chceme napríklad sval predunaviť, ak napríklad hrudník málo cítime pri benchpresse (objemovom cviku) pretože niekedy sa môže stať , že pri objemových cvikoch viac cítime inú svalovú partiu ako tú, ktorú chceme cvičiť.

Dalej tento cvik slúži skvelo na záver tréningu na maximálne dopupovanie a tvarovanie prsného svalu.

Technika cviku – Negatívnu fázu (rozťahovanie) cvičíme pomaly, usilujeme sa o maximálne roztiahnutie a zároveň sa nadychujeme.

Ked je sval maximálne natiahnutý ideme kontrolovaným pohybom rukami smerom k sebe a súčasne vydychujeme