Paže sú vo východiskovej polohe spustené pozdĺž tela s dlaňami vytočenými smerom dovnútra, palce teda smerujú vpred.

S výdychom ohýbajú paže v lakťoch, pohyb je po celú dobu vedený palcom nahor. Činka a paže teda tvorí pomyselné kladivo, podľa ktorého sa cvik nazýva.
Zameranie: V tejto pozícii sa veľkou mierou do pohybu zapájajú vretennej sval a hlboký ramenná sval. Cvik tak vďaka tomu možno zaradiť súčasne do skupiny cvikov na predlaktí. (Ak máte problémy s rastom bicepsov, tak by som sa s ním zo začiatku ani moc neunavovali)