Podľa prevedenie náradie stojíte alebo sedíte pri bicepsové opierky, v natiahnutých pažiach držíte približne v šírke ramien veľkú činku.

S výdychom, bez odlepovania nadlaktie od opierky, ohnete paže v lakťoch.

Ak sa sklon lavice pohybuje okolo 45 stupňov k podlahe, či ešte bližšie vodorovnej pozícii, končíte pohyb pred dosiahnutím zvislej polohy predlaktia. U tohto nastavenia lavice neodporúčam v spodnej polohe úplne prepnúť lakte, končíte tesne pred dosiahnutím maximálneho natiahnutia. Dôvodom je zabrániť poškodzovaniu väzivového aparátu v lakťových kĺboch. Ak je sklon lavica takmer kolmo k podlahe, cvik prebieha v maximálne možnom rozsahu, ale aj tak opatrne v spodnej pozícii.
Zameranie: precvičujete bicepsy – účinok sa posúva so sklonom opierky. V kolmejšie pozícii sa zaťažuje časť v blízkosti lakťovej jamky, čím je sklon bližší vodorovnej pozícii, tým viac sa presúva účinok na vrchol bicepsu. Osobne ale odporúčam, ak sa chcete zamerať na budovanie vrcholku bicepsov, precvičujte je radšej v tejto pozícii buď na bicepsový stroji alebo variantom na spodnej kladke.