V ľahu na chrbte na lavici odoberiete činku zo stojanov (možno cvičiť aj na Multipress), žrď činky držíte nadhmatem. Šírka úchopu je taká, aby v spodnej fáze cviku pomyselná priamka vedená predlaktím zvierala s osou činky približne pravý uhol.

S nádychom spúšťate činku k hrudníku približne do úrovne bradaviek, prípadne tesne nad ne. Tu činku neodrážate, ale kontrolovane ju zastavíte a vzápätí štartujete s výdychom smerom nahor do napätých paží. Lakte sú po celú dobu cvičenia umiestnené pod žrd činky – tzn. nepretlačujete ju k trupu!!! Nohy sú zapreté do podlahy, nezdvýhame ich, ani si nepomáhame „mostováním“ – zdvíhaním panvy od dosky lavice.

Ak trpíte problémami s bedrovou chrbticou, je možné cvičiť s nohami pokrčenými v kolenách a drženými voľne vo vzduchu – je tu však trochu ťažšie udržať rovnováhu.Prípadne možno nohy položiť chodidlami na lavici (viď naša figurantka na Fote), ale tu pozor! Nesmiete v žiadnom prípade dvíhať panvu od podložky!